Chính quyền thưởng tiền cho người dân biết tiết kiệm

Tại thành phố San Francisco (bang California, Mỹ), người dân sẽ được chính quyền thưởng 60 USD nếu tiết kiệm 20 USD/tháng trong vòng ít nhất 6 tháng.

VTC14

Bình luận