Chiến cơ thổi kỹ thuật viên văng hàng chục mét trên tàu sân bay

Nhân viên kỹ thuật trên sàn tàu sân bay USS Kitty Hawk bị động cơ máy bay EA-6B Prowler thổi bay khi đang kiểm tra.

Bình luận