Tin tức mới nhất về chích máu tìm kẻ gian
Bí ẩn tập tục chích máu tìm kẻ gian của đồng bào Ca Dong tỉnh Quảng Nam

Bí ẩn tập tục chích máu tìm kẻ gian của đồng bào Ca Dong tỉnh Quảng Nam

Đồng bào người dân tộc Ca Dong, Xê Đăng ở tỉnh Quảng Nam có rất nhiều phong tục bí ẩn và có phần kỳ dị mà đến tận bây giờ người ngoài vẫn chẳng thể nào hiểu hết.
Xem tiếp