Điểm lại những phát ngôn chất vấn ấn tượng của đại biểu Quốc hội

Trong 3 ngày Quốc hội thực hiện việc chất vấn các thành viên Chính phủ, nhiều đại biểu đã có những phát ngôn ấn tượng.

Bình luận