Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ nhậm chức

Sáng nay, tại Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã tuyên thệ nhậm chức.

Bình luận