Chàng trai Việt vừa lập 4 kỷ lục thế giới có trí nhớ siêu phàm thế nào?

Việt Nam lại được xướng tên trong sách kỷ lục thế giới khi Dương Anh Vũ, chàng trai nổi tiếng với trí nhớ siêu phàm vượt qua các bài kiểm tra về trí nhớ để được 3 tổ chức kỷ lục thế giới xác nhận 4 kỷ lục về trí nhớ học thuật.

Bình luận