Chàng trai tật nguyền tình nguyện hiến đầu cho y học

Một chàng trai tật nguyền tại Hà Tĩnh đã có tâm thư xin tình nguyện hiến đầu cho y học.

Bình luận