Chân dung người Việt đầu tiên trúng cử vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế

Đại sứ, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thao, người Việt Nam đầu tiên trúng cử vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Bình luận