Phá tan đường dây bán ma túy đá, đầu độc công nhân ở Nghệ An

Thấy bán ma túy đá cho công nhân khu công nghiệp Nam Cấm (Nghi Lộc, Nghệ An) "kiếm" được nên Đoàn và Thành bàn nhau sang Lào "đánh hàng" về bán kiếm lời.

Bình luận