Chân dung 5 nhà khoa học Việt lọt top ảnh hưởng nhất thế giới

(VTC News) - Thomson Reuters - tổ chức hàng đầu thế giới về theo dõi và công bố thông tin tri thức vừa công bố danh sách 3.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2016, trong đó có 5 nhà khoa học Việt Nam.

Trong số 5 nhà khoa học Việt Nam, có 2 nhà khoa học lần thứ 3 được vinh danh.

VTC1

Bình luận