Chân dung 5 nhà khoa học Việt lọt top ảnh hưởng nhất thế giới

Thomson Reuters - tổ chức hàng đầu thế giới về theo dõi và công bố thông tin tri thức vừa công bố danh sách 3.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2016, trong đó có 5 nhà khoa học Việt Nam.

Bình luận