Chân dài ở Next Top Model cãi vã, suýt lao vào đánh nhau

Chỉ vì một chiếc giường, Nguyễn Hợp và nhóm của Thùy Dương suýt xảy ra ẩu đả.

Bình luận