Chậm tiến độ cao tốc Trung Lương - Cần Thơ: Bộ trưởng Giao thông Vận tải lý giải

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đã lý giải việc chậm triển khai cao tốc Trung Lương - Cần Thơ.

Bình luận