Cha mẹ bất cẩn để con vặn tay ga khiến xe vọt đi cực nguy hiểm

Những người tham gia giao thông có đèo trẻ em cần hết sức cẩn thận khi dừng xe mà vẫn nổ máy bởi chỉ một giây lơ là, sự cố nguy hiểm khôn lường có thể xảy ra.

Bình luận