CĐV Hải Phòng đồng thanh chửi trọng tài, thóa mạ CLB Hà Nội