'Mẹ ơi, con có Vàng rồi!'

'Mẹ ơi, con có Vàng rồi!'