Cấy chip vào tay nhân viên để làm việc hiệu quả hơn

Khối văn phòng công nghệ cao Epicenter ở Thụy Điển đã có một bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ vào việc sử dụng tiện ích văn phòng, đó là cấy chip vào tay của các nhân viên thay cho việc sử dụng thẻ, chìa khóa.

 

VTC14

Bình luận