Cây cảnh 5 triệu đô… không bán (!?) - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Cây cảnh 5 triệu đô… không bán (!?)

Cây cảnh 5 triệu đô… không bán (!?)

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> <DIV style="DISPLAY: none" align=left> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=left border=0> <TBODY> <TR> <TD><IMG height=166 src="/newsimage/thumbnail/vtc_269143_setop.jpg" width=166 border=1 name=imagePhoto> </TD></TR> <TR> <TD class=Image align=left><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: arial"><I></I></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P align=justify>(VTC News) - Tiến sĩ chuyên ngành sinh vật cảnh Kimura và giáo sư Lương Duyệt Nghị đã choáng váng khi được xem cây cảnh&nbsp;"hét" hàng triệu USD.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> </P>
Bình luận

Đang Nóng