'Cậu bé ve chai xếp dép cho các bạn' được khám sức khỏe để chuẩn bị đi học

Tiếp tục nhận được những tin vui từ câu chuyện về cậu bé nhặt ve chai xếp dép cho các bạn tại TP.HCM, hiện nay bé Nguyễn Danh Thành Đạt đã được đi khám sức khỏe tổng quát để chuẩn bị nhập học.

Bình luận