Cắt nhầm tinh hoàn bệnh nhân, bác sỹ phải đền gần 20 tỷ đồng

Sau tai nạn cắt nhầm tinh hoàn bệnh nhân, bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật bị tòa án yêu cầu bồi thường cho bệnh nhân khoản tiền lên tới 870.000 USD (khoảng 19,8 tỷ đồng).

Video Bác sĩ cắt nhầm tinh hoàn bệnh nhân phải đền gần 20 tỷ đồng

 

VTC14

Bình luận