Cắt amidan nguy hiểm như thế nào?

Các chuyên gia y tế cho rằng, thực hiện cắt amidan không phải tiểu phẫu mà là phẫu thuật thực thụ và có những nguy hiểm thường trực.

Bình luận