Cấp phép nhận chìm 1 triệu m³ bùn thải ở Vĩnh Tân: Chuyên gia lo lắng

Việc cấp phép cho Nhiệt điện Vĩnh Tân nhận chìm vật chất ra biển khiến các chuyên gia lo ngại bởi khối lượng vật chất lên tới cả triệu m³, khu vực nhận chìm ở vị trí nhạy cảm về sinh thái và có thể gây tác động mạnh mẽ đến khu vực biển này.

VTC14

Bình luận