Cập nhật mới nhất diễn biến cơn bão số 2

Sau khi đổ bộ vào các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cơn bão số 2 đã di chuyển sang phía Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

VTC14

Bình luận