Cấp cứu bệnh nhân, bác sĩ bị người nhà đánh tới tấp

Người đàn ông ra tay hành hung vị bác sĩ cứu sống bạn mình sau khi bị yêu cầu thanh toán tiền thuốc.

Bình luận