C?nh b?o h?u qu? cho nh?ng ng??i th?ch s?m t??i

C?nh b?o h?u qu? cho nh?ng ng??i th?ch s?m t??i

(VTC News) - S?m t??i ???c rao b?n tr?n lan tr?n m?ng v?i gi? kho?ng 3 tri?u ??ng/kg. Nh?ng theo c?c chuy?n gia, n?u kh?ng bi?t ch? bi?n, ng??i ti?u d?ng kh?ng n?n mua s?m t??i.

? D?ng s?m, kh?ng c?n tr?ng s? g?p h?a!
? ?i?u tra v? tr?m 1.600 g?c s?m, "l?i" ???ng d?y s?m gi?
? C?ng ngh? ch? t?c "s?m con" th?nh "s?m c?"
? C? s?m Vi?t Nam gi? tr? nhi?u t? ??ng!

Ng?y nay, s?c kh?e ???c nhi?u ng??i coi tr?ng h?n khi ??i s?ng kinh t? v? thu nh?p c? nh?n ???c n?ng cao. M?t trong nh?ng li?u thu?c b?i b? s?c kh?e m? m?i ng??i th??ng hay ngh? ??n ?? l? nh?n s?m. Tuy nhi?n, n?u ng??i mua kh?ng c? nh?ng hi?u bi?t nh?t ??nh v? s?n ph?m n?y, kh? n?ng mua ph?i h?ng gi? l? r?t l?n. ?? l? ch?a k? ??n nh?ng h?u qu? kh?ng mong ??i do vi?c s? d?ng s?m kh?ng ??ng c?ch.

S?m t??i mua ???c ngay ch? c? th? l?... s?m Trung Qu?c

Ch? c?n m?t l?nh search tr?n m?ng, ng??i mua c? th? t?m th?y tr?n c?c di?n ??n hay c?c trang web nh?ng l?i gi?i thi?u v? ch?o b?n h?p d?n v? nh?n s?m v? c?c s?n ph?m t? nh?n s?m.


M?t b?n g?i c? nickname nhungxc gi?i thi?u: gNh? m?nh c? ng??i th?n hi?n ?ang l?m vi?c cho m?t n?ng tr?i s?m b?n H?n Qu?c, nay c? nh?n c?c lo?i s?m v? b?n t?i Vi?t Nam, gi? c? ho?n to?n h?p l?, ch?t l??ng s?m ??m b?o 100%h.

Nh?ng b?c ?nh s?m t??i H?n Qu?c ???c ch?o b?n ??y r?y tr?n m?ng.

H?u h?t nh?ng ng??i b?n s?m (nh?n s?m) ??u t? h?o cho r?ng: gM?nh ?? t?ng s?ng v? l?m vi?c t?i H?n Qu?c, c? ??u m?i t? x? s? Kim chi n?n  l?y s?m v? chuy?n h?ng qua tay, kh?ng thu?c gi? c? r? h?n nhi?u so v?i ngo?i th? tr??ng". ?? c?c lo?i s?m nh? s?m t??i, s?m kh?, n??c c?t s?m, tr? s?m, k?o s?m, r??u s?m,c b?t k? lo?i n?o ng??i b?n c?ng c? th? ??p ?ng ch? sau ?t ng?y.

Khi ch?ng t?i b?y t? ? ??nh mu?n mua s?m t??i, anh H ? ng??i chuy?n kinh doanh, bu?n b?n nh?n s?m, cho bi?t: gCao h?ng s?m ho?c cao h?c s?m th? lu?n c? s?n c?n s?m t??i 2 h?m n?a m?i v?h. Theo anh H, s?m t??i c? gi? tr? t??ng ??i l?n l?i kh?ng ?? ???c l?u, ch? c?n ?? trong t? l?nh kho?ng 1 tu?n l? s?m h?ng, h?t t?c d?ng, v? v?y, mu?n c? s?m t??i th? ng??i ti?u d?ng ph?i ??t tr??c. Tuy nhi?n, khi ch?ng t?i h?i v? ch?t l??ng c?a s?m t??i 6 tu?i (lo?i s?m gi?, t?t nh?t ? pv), anh H? gr?o tr??c ??n sauh: gAnh n?i lu?n l? s?m nh? anh mua v? kh?ng ?? 6 n?m ??u, ch? 5 n?m th?ih. N?i v? c?ch ph?n bi?t gi?a s?m non v? s?m gi?, anh H? ch? ?m ?: N?u s?m nh? th? kh?ng ?? 6 n?m, s?m gi? ph?i l? s?m c? to t? 2 ? 3 c?/kg. gC? n?o non nh?n nh? c? c?i, non cho?t bi?t ngayh, anh H? ti?t l?.


Trong vai m?t ng??i mu?n mua s?m t??i, pv VTC News t?i nh? v? ch?ng ch? Nguy?n Th? X. (C?u Gi?y, HN). Kh?c ho?n to?n so v?i t??ng t??ng ban ??u c?a ch?ng t?i, c?n nh? c?a ch? kh?ng h? treo bi?n b?n s?m, ph?n l?n kh?ch giao d?ch v?i ch? l? qua m?ng.

V?a ??y m?y h?p s?m kh? ?? s?n tr?n b?n v? ph?a t?i, ch? X. v?a ni?m n? gi?i thi?u: gS?m t??i ch? ??p th?ih, ???c ?a chu?ng trong tr??ng h?p g?em ?i bi?uh, c?n n?u mua v? ?? s? d?ng th? n?n d?ng s?m kh? g?? ???c l?u, h?p th? nhanh h?nh.

M?t s? ng??i bu?n s?m th?a nh?n: S?m t??i ch? "??p m?", ???c ?a chu?ng trong tr??ng h?p ?em ?i bi?u, l?m qu? t?ng.

Theo ch? X., s?m t??i c? 2 lo?i: Lo?i h?ng s?m v? lo?i b?ch s?m. gLo?i tr?ng l? b?ch s?m, gi? r? h?n nhi?u, n? gi?ng nh? c? c?i kh?ng c? ch?n tay, c?n h?ng s?m v?ng h?n, t?t h?nh. Th?ng th??ng, kh?ch t?i mua nh? ch? th??ng ch?n lo?i 6 c?/1kg, chia ra ng?m ???c 2 b?nh r??u ?? b?y, c?n lo?i 3 c?, ch? X. t? t?: Kh?ng c? nhi?u v? sau 6 n?m thu ho?ch, tr?n c? m?t v??n s?m ch? ch?n ra ???c m?t s? l??ng nh? s?m ??t bi?n, to h?n s?m th??ng. V? c?ch ph?n bi?t, ch? X. n?i: gKhi m?nh r?a, s?m gi? th? dai c?n s?m non th? m?n rah.


Ch? X. ti?t l?: N?u mua h?ng ? ??u gi? r?, l?i c? s?n trong t? l?nh, kh?ng ph?i ??t mua tr??c th? s?m ?? ??ch th? l? s?m c? ngu?n g?c t? Trung Qu?c ho?c s?m c?a Vi?t Nam, ch?t l??ng kh?ng ??m b?o m? kh?ch h?ng kh?ng th? nh?n bi?t ???c.

Gi? c? gtr?n tr?ih, ch?t l??ng ??m b?o b?ng gmi?ngh

T?y thu?c v?o ?? tu?i m? nh?ng nh? kinh doanh s?m t??i s? ??nh gi? cho s?n ph?m c?a m?nh. Nh?ng lo?i s?m 6 ? 7 tu?i, c?c ho?t ch?t t?ch tr? ??y ?? nh?t lu?n ???c ch?o b?n v?i gi? cao nh?t. Tuy nhi?n, ? m?i c? s?, m?i ??n v? bu?n b?n l?i ??a ra c?c m?c gi? kh?c nhau.

T?i c?a h?ng kinh doanh s?m H?n Qu?c c?a ch? Tuy?t (2x L? Th?nh T?ng, HN), lo?i s?m 6 n?m (8 c?/1kg) b?n v?i gi? g?u ??ih 1.650.000 ??ng/kg. Tuy nhi?n, tr?n C?u Gi?y - HN, c? s? c?a ch? Lan l?i kh?ng ??nh gch?c n?chh: gS?m x?n th?c s? r?t ??t. N?u b?n v?i gi? tr?n 1 tri?u ho?c th?m ch? 2,5 ? 2,8 tri?u ??ng/kg, c?a h?ng ch? kh?ng th? n?o t?n t?i ???ch.

Tr?n m?t s? trang rao v?t, anh C?ng (t?i ?? N?ng) rao b?n lo?i nh?n s?m t??i 6 tu?i, gi? t?y thu?c v?o tr?ng l??ng c?a c?: Lo?i 4 c?/kg c? gi? 2.450.000 ??ngkg, lo?i 6 c?/kg: 2.150.000 ??ng/kg, lo?i 7 - 8 c?/kg: 1.950.000 ??ng/kg, c?n lo?i tr?n 10 c?/kg, gi? m?m h?n: 1.550.000 ??ng/kg. Tin nh?n rao v?t n?y c?n kh?ng qu?n k?m theo m?t l?i nh?n nh?, l?u ? khi?n kh?ng ?t ng??i t? ra nghi v?n v? ch?t l??ng c?a s?m t??i m? anh C?ng ?ang b?y b?n: gS?m v? linh chi c? r?t nhi?u h?ng Trung Qu?c, h?ng k?m ch?t l??ng, b?n m?nh c? ng??i H?n Qu?c mang v? tr?c ti?p n?n v? ch?t l??ng ho?n to?n y?n t?m l? h?ng H?n Qu?c gx?nh, ch?t l??ng ??m b?o, n?u qu? kh?ch mu?n mua lo?i r? h?n c?ng c?h.

Tr?n website c?a V??n s?m (G? V?p, TP.HCM), v?i vi?c ??a ra t?c d?ng k? di?u c?a s?m t??i trong vi?c t?ng c??ng th? l?c, b?i b? c? th?, ph?c h?i s?c kh?, tr? nhi?t, ch?ng l?o h?a, ung th? v? b?nh ti?u ???ng, lo?i 3 c?/kg ???c gh?th gi? 5.800.000 ??ng/kg, 4 c?/kg c? gi? 3.800.000 ??ng/kg. N?u kh?ch mu?n ch?n mua lo?i 6 c?/kg s? ph?i b? ra 2.490.000 ??ng/kg, c?n lo?i 8 c?/kg t??ng ???ng 1.950.000 ??ng/kg. Ngo?i ra, lo?i 10 c?/1 kg ???c b?n v?i 1.650.000 ??ng/kg, 12c?/1kg: 1.450.000 ??ng/kg.

Ch? c?n search tr?n m?ng, kh?ch h?ng c? th? t?m th?y tr?n c?c di?n ??n hay c?c trang web v?i nh?ng l?i gi?i thi?u v? ch?o b?n h?p d?n v? nh?n s?m v? c?c s?n ph?m t? nh?n s?m.

C? th? th?y, nhi?u kh?ch h?ng b? ra m?t s? ti?n l?n ?? mua s?m t??i nh?ng kh?ng th? gnh?n t?n m?t, s? t?n tayh tr??c khi l?a ch?n s?n ph?m m? ph?i ??t h?ng tr??c ho?c ??t c?c 500.000 ??ng v? sau 1 tu?n hay ?t nh?t 2 ? 3 ng?y m?i nh?n ???c h?ng. Tuy nhi?n, khi h?i v? vi?c cam k?t, ??m b?o ch?t l??ng c?a s?m t??i ???c th?c hi?n nh? th? n?o, ph?n l?n c?c ch? bu?n b?n ??u cho r?ng: gKh?ch h?ng tin t??ng ho?n to?n ch? kh?ng y?u c?u g? h?nc H?ng ?? (s?m t??i ? pv) nh? rau, c?, qu?, x?ch v? qua ti?p vi?n th? l?m sao c? gi?y t? ???ch.

S?m t??i t?t hay kh?ng c?n ph? thu?c v?o ch? bi?n

Tr? chuy?n v?i pv VTC News, ThS. L? Thanh S?n,  khoa Th?c v?t v? T?i nguy?n c?y thu?c, Vi?n D??c Li?u - B? Y t?, ng??i ?? c? nhi?u n?m nghi?n c?u v? c?c lo?i s?m ? Vi?t Nam, cho bi?t: gNh?n s?m ?? qua ch? bi?n ??ng trong c?c t?i nilon ???c b?y b?n ? th? tr??ng nh?t l? c?c t?nh c? bi?n gi?i gi?p Trung Qu?c nh? Cao B?ng, H? Giang, L?o Caic th??ng c? gi? t??ng ??i r? ch? v?o kho?ng t? 400.000 ? 500.000 ??ng/kg. N?u ?em so s?nh v?i gi? s?m t??i hi?n ?ang ???c ch?o b?n th? ?? c? s? ch?nh l?ch r?t l?nh.

Th?ng th??ng kho?ng 3-4kg s?m t??i sau khi ch? bi?n, sao t?m ???c 1kg s?m th?nh ph?m. Tr?n th?c t?, c?c lo?i s?n ph?m n?y ???c nh?p v? Vi?t Nam theo con ???ng ti?u ng?ch n?n kh?ng h? ???c ki?m ??nh ch?t l??ng. Nhi?u ? ki?n cho r?ng, ?? ch? ho?n to?n l? c?c c? s?m ?? qua s? d?ng, sau ?? ???c ch? bi?n sao t?m, n?i c?ch kh?c ?? l? b? s?m.


??nh gi? v? ch?t l??ng c?a nh?ng lo?i s?m ?? qua sao t?m ho?c ch? bi?n th?nh h?ng s?m, h?c s?m, tr? s?m,c ??ng h?p ho?c cho v?o d?ng t?i, c?c chuy?n gia v? d??c li?u ??u kh?ng d?m kh?ng ??nh. H?n n?a, g?? gi? ???c l?u, ng??i ta c? s? d?ng ch?t b?o qu?n hay kh?ng v? ch?t ?? c? t?c h?i ??i v?i s?c kh?e con ng??i nh? th? n?o t?i kh?ng d?m ch?c", ThS. L? Thanh S?n cho bi?t. 

S?m t??i ???c ch? bi?n ho?c ng?m r??u b?y b?n trong c?c si?u th? l?n nh? BigC, Fivimart... v?i nhi?u m?c gi? kh?c nhau. 

Th?ng th??ng, s?m sau khi ch? bi?n ph?i m?m, d?o, ?t khi ch? bi?n hay s?y ? d?ng kh?. C?ng ngh? ch? bi?n s?m c?ng t?y theo t?ng v?ng v? t?y theo t?ng s?n ph?m. ?? t?o ra H?ng s?m, H?c s?m ??i khi c?n mang t?nh gia truy?n hay "b? quy?th.

??i v?i ngu?n nh?n s?m t??i, ? Vi?t Nam, ThS. L? Thanh S?n kh?ng ??nh: Vi?t Nam kh?ng c? nh?n s?m m?c t? nhi?n. Tr??c ??y c? m?t s? ng??i mang nh?n s?m t? H?n Qu?c, Nh?t B?n v? tr?ng ? Cao B?ng, H? Giang nh?ng th?t b?i. Nh?n s?m t??i m? ph?n l?n ng??i d?n Vi?t Nam hi?n nay ?ang mua v? ?ang d?ng ch? y?u xu?t ph?t t? ? 2 ngu?n: M?t t? H?n Qu?c, hai l? t? Trung Qu?c. Tuy nhi?n, ??y ho?n to?n l? s?m tr?ng.

gS?m t? nhi?n l? s?m ???c thu h?i trong hoang d?i, lo?i s?m n?y s? d?ng ngu?n dinh d??ng t? nhi?n v? th?ng th??ng sinh tr??ng ph?t tri?n ch?m. S?m tr?ng th??ng ?? c? t?c ??ng nhi?u b?i con ng??i, t? kh?u ch?n gi?ng, ??n ch? ?? ph?n b?nc th?m ch? ? Nga ?? c? s?m bi?n ??i gen. ?? kh?ng ??nh ch?t l??ng so v?i s?m t? nhi?n l? kh?, theo c?m quan th? t?i ngh? n? l? kh?ng th? b?ng s?m t? nhi?nh, ThS. L? Thanh S?n n?i.


Hi?n nay, s?m t??i b?y b?n tr?n th? tr??ng, kh?ng c? ai ki?m ??nh, ph?n l?n v? Vi?t Nam theo d?ng x?ch tay. M?t s? kh?ch du l?ch khi sang H?n Qu?c ???c ??n t?n v?ng tr?ng s?m v? mua tr?c ti?p ngay t?i v??n th? gi? qui ??i ?? kho?ng 6 tri?u ??ng/kg t??i lo?i 6-7 c?/kg. D?a tr?n c?ng lao ??ng, c?ng ??u t? ph?n b?n v? k? thu?t c?ng nh? th?i gian thu ho?ch (5 ? 6 n?m), gi? n?y c?ng l? h?p l? ? theo ??c t?nh c?a anh S?n.

 S?m t??i ng?m r??u c?ng ph?i ??ng c?ch.

Th?ng th??ng, ng??i b?n s?m d?a v?o ?? tu?i c?a s?m ?? ??nh gi?. Tuy nhi?n, r?t kh? ?? ph?n ??nh ???c ?? tu?i c?a nh?n s?m t??i. N?u l? s?m Ng?c Linh, S?m v? di?p, Tam th?t hoangc hay nh?ng lo?i s?m thu?c nh?m ??t tr?c - m?i n?m t?o ra m?t ??t (? ph?n r? c?),  c? th? c?n c? v?o ?? ch?ng ta bi?t ???c ?? tu?i c?a s?m.  C?n v?i nh?n s?m (kh?ng c? ??t) d? c?t ra, ng??i ti?u d?ng c?ng kh?ng th? nh?n bi?t ???c s?m bao nhi?u tu?i. M?c d? v?y b?ng c?m quan ch?ng ta c?ng c? th? nh?n bi?t ???c s?m nhi?u tu?i hay ?t tu?i th?ng qua m?c ?? ch?c c?a c?, m?c ?? gi? hay g? gh? c?a ph?n v?c - ThS. L? Thanh S?n chia s?.


C?n ph?i hi?u r?ng: gNh?n s?m t??i t?t hay kh?ng c?n ph? thu?c v?o vi?c ch?ng ta ??a v?o c? th? nh? th? n?oh ? ThS. L? Thanh S?n nh?c nh?, gkh?ng n?n ngh? r?ng ch?ng ta mua s?m t??i v? t?y ti?n s? d?ng r?i t? k?t lu?n: g?n s?m l? b?h ? ho?n to?n kh?ng c? chuy?n ??. C?ch th?c s? d?ng nh? th? n?o, li?u l??ng ra sao, d?ng v?o th?i ?i?m n?o, d?ng cho ai, ?? m?i l? ?i?u quan tr?ngh.

Th?ng th??ng, v?i t?m l? s? h?ng gi?, ng??i d?n mua s?m t??i sau ?? ?em ng?m r??u r?i s? d?ng.  Nh?ng vi?c ng?m r??u s?m c?ng kh?ng ho?n to?n ??n gi?n. S?m ph?i ???c ph?i s?y, sao t?m theo ph??ng th?c ri?ng sau ?? ng?m r??u c?ng v?i m?t s? v? thu?c kh?c th? sau khi u?ng r??u s?m m?i k?ch th?ch v?o c? th? ?em l?i t?c d?ng h?u hi?u. ??y l? c? m?t qu? tr?nh m? kh?ng ph?i t?t c? nh?ng ng??i h?nh ngh? ??ng y ??u l?m ???c.

gN?u cho c? s?m t?t  5 ?i?m vi?c sao t?m, ch? bi?n v? c?ch th?c s? d?ng s? chi?m 5 ?i?m c?n l?i h, ThS. L? Thanh S?n v? von. 

? D?ng s?m, kh?ng c?n tr?ng s? g?p h?a!
? ?i?u tra v? tr?m 1.600 g?c s?m, "l?i" ???ng d?y s?m gi?
? C?ng ngh? ch? t?c "s?m con" th?nh "s?m c?"
? C? s?m Vi?t Nam gi? tr? nhi?u t? ??ng!

B?i, ?nh: Ti?u Ph??ng


M?i l?c, m?i n?i m?i ng??i trong ch?ng ta ??u c? th? l?p t?c gi?p ?? ???c cho ??ng b?o mi?n Trung.

Nh?n tin theo c? ph?p ??n gi?n UH g?i 1405 (10.000?/tin) ho?c UH g?i 1409 (18.000?/tin) c?a C?ng th?ng tin nh?n ??o qu?c gia l? b?n ?? h?nh ??ng thi?t th?c ?? c?u tr? ??ng b?o mi?n Trung ru?t th?t.


B?nh lu?n
Video ?ang xem nhi?u