'Cạn lời' với người phụ nữ tráo dép lấy giày trước cửa hàng ở Hà Nội

Người phụ nữ đi dép lê tới một cửa hàng ở Hà Đông (Hà Nội), khi trở ra, người này hồn nhiên "xỏ nhầm" đôi giày màu xanh của người khác rồi bỏ đi.

Bình luận