Cận cảnh thuỷ quái gớm ghiếc đến cá mập, cá voi cũng phát sợ

Ngoài khả năng sống hàng tháng trời mà không cần đến thức ăn, loài cá mút đá myxin với hình thù kỳ lạ này còn có thể ăn thịt cả cá mập, cá voi.

Bình luận