Cận cảnh tàu hỏa đi xuyên chung cư 19 tầng

Các nhà chức trách ở Trùng Khánh, Trung Quốc cho xây dựng đường ray tàu hỏa xuyên qua nhà chung cư 19 tầng nhằm giải quyết bài toán về không gian đô thị.

Bình luận