Cận cảnh rắn banh hàm 'ăn tươi nuốt sống' trứng 'khủng'

Con rắn nhỏ banh hàm nuốt chửng quả trứng "khủng", không quên nhả vỏ ra ngoài.

Bình luận