Tin tức mới nhất về cán bộ tư pháp huyện
Cán bộ tư pháp huyện 'hô biến' ruộng của 16 hộ dân thành ao cá

Cán bộ tư pháp huyện 'hô biến' ruộng của 16 hộ dân thành ao cá

Vận động 16 hộ dân nhượng lại 16 sào ruộng lúa để đắp đường, đào ao nuôi cá nhưng sau đó anh Nghĩa đã không cấp được đất ruộng mới cho người dân như đã hứa.
Xem tiếp