Cách sử dụng quyền im lặng tại toà ai cũng cần biết

Quyền im lặng là một quyền rất quan trọng bởi nó cho phép người bị bắt không buộc phải đưa ra lời khai chống lại mình hay nhận mình có tội.

Bình luận