Cách phân biệt tiền giả và tiền thật

Bằng mắt thường rất khó phân biệt tiền giả, tiền thật, nhất là tiền mệnh giá 200.000 đồng, mệnh giá dễ bị trà trộn nhất hiện nay.

Bình luận