Cách phân biệt sứa thật, sứa giả tránh bệnh tật

Trước tình trạng sứa giả Trung Quốc hoành hành, các bà nội trợ cùng học cách phân biệt sứa thật và sứa giả để tránh mang bệnh vào người.

Bình luận