Cách phân biệt dấm tự nhiên và dấm pha hóa chất

Dấm tự nhiên có màu sậm, nhiều bọt, lâu tan, vị dịu còn dấm pha chế bằng axit lại có ít bọt, bọt nhanh tan và vị chua gắt, mùi hắc.

Bình luận