Cách CSGT Mỹ xử tài xế vi phạm chống đối khiến nhiều người ngỡ ngàng

Đối với những trường hợp tài xế vi phạm còn ngoan cố chống đối người thi hành công vụ, CSGT Mỹ luôn có những cách cứng rắn để xử lý.

Bình luận