Các lễ hội nguy hiểm nhất thế giới: Liều mạng cưỡi thân cây khổng lồ lao vách núi ở Nhật Bản

Những người đàn ông mặc lễ phục cưỡi lên những thân cây to lớn trượt xuống sườn núi dốc bất chấp sự những mối nguy hiểm khôn lường.

Bình luận