Cả nhà làm quan ở Hải Dương: 'Tất cả đều được bổ nhiệm đúng quy trình'

(VTC News) - Trước sự việc 2 họ cùng nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các cơ quan đầu ngành, huyện ủy Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết tất cả đều được bổ nhiệm đúng quy trình.

VTC1

Bình luận