Cá mú khổng lồ nuốt chửng cá mập dài 1,5m ngay trên lưỡi câu ngư dân

Con cá mập vừa cắn câu đã bị cá mú khổng lồ dài khoảng 3m, nặng khoảng 360kg "tợp gọn" trước sự sửng sốt của ngư dân.

Bình luận