Tin tức mới nhất về cá lồng chết
Cá lồng chết bất thường ở đầu nguồn sông Đà

Cá lồng chết bất thường ở đầu nguồn sông Đà

Đến nay đã có hơn 3 tấn cá lăng, cá chiên của 6 hộ chăn nuôi trên địa bàn bị chết, ước tính thiệt hại 2 tỷ đồng.
Xem tiếp