Bùng nổ lớp học ‘chống hiếp dâm’ dành cho phụ nữ ở Mỹ

Tại Mỹ, sau khi một phụ nữ trở nên nổi tiếng nhờ việc tự tay bắt "yêu râu xanh", nhiều lớp học tự vệ với mục đích chống lại những kẻ hiếp dâm đã ra đời.

Bình luận