Bức tường Mỹ - Mexico có thể tự động 'bắt' người đi lậu

Bức tường biên giới Mỹ - Mexico được cho là sẽ trang bị công nghệ tiên tiến, có khả năng tự động 'bắt' những người đi lậu.

Bình luận