Bữa sáng đắt đỏ nhất thế giới: Người Việt chịu chơi hay hiểu biết?

Người Hà Nội phải dành 12% thu nhập bình quân ngày để ăn sáng, trong khi con số tại Osaka, Nhật Bản tỷ lệ này chỉ là 1%.

Bình luận