'Bon chen' lấn làn giờ cao điểm, xe biển xanh bị xe biển trắng ép lùi cả trăm mét

Ôtô mang BKS 80A - 234.56 ngang nhiên lấn sang làn đường bên trái giữa giờ cao điểm, bị ôtô biển trắng bóp còi, ép lùi hàng trăm mét để các phương tiện khác di chuyển.

Bình luận