Dự án BOT đều chỉ định thầu, Bộ trưởng Giao thông Vận tải 'né' trả lời

Trước một câu hỏi liên quan đến việc hầu hết dự án giao thông BOT đều là chỉ định thầu, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đã “né” trả lời.

Bình luận