Bộ Tài chính: 'Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường là hoàn toàn phù hợp'

Theo lý giải của Bộ Tài chính, đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là hoàn toàn phù hợp với định hướng của đất nước.

Bình luận