Bò phi nước đại, húc ngã người đi xe đạp điện

Chú bò phi nước đại giữa phố, đuổi theo và húc ngã người đi xe đạp điện thảm khốc ở Trung Quốc.

Bình luận