Bộ phận nào trên cơ thể khó 'đụng dao kéo' nhất?

Hầu như bộ phận nào trên cơ thể cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ được, song theo nhiều bác sỹ thẩm mỹ, phẫu thuật vùng mắt là khó nhất.

VTC14

Bình luận