Bkav cung cấp gói giải pháp quản trị eOffice cho SHB

(VTC News) - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Công ty An ninh mạng Bkav chính thức ký kết thực hiện giai đoạn I dự án “Triển khai giải pháp phần mềm hiện đại hóa quản trị điều hành - Bkav eOffice” vào ngày 26/07/2011

Hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ là xu thế chung của các ngân hàng nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh và uy tín.

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng thông qua việc hiện đại hóa, SHB quyết định lựa chọn Bkav eOffice, giải pháp đã được nhiều doanh nghiệp ứng dụng thành công.

 BKAV và SHB kí kết triển khai Giải pháp quản trị điều hành BKAV e Office

BKAV và SHB kí kết triển khai Giải pháp quản trị điều hành BKAV e Office

Ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Dự án của Bkav chia sẻ: “Với hệ thống Bkav eOffice, SHB sẽ hoạch định các luồng công việc một cách khoa học đến từng phòng ban, tạo dựng, duy trì môi trường làm việc mà qua đó mọi thông tin, hoạt động đều được chia sẻ, phản hồi một cách thuận tiện. Bkav eOffice cũng cung cấp hệ thống kết nối liên văn phòng, giúp hoạt động văn phòng được thực hiện một cách đồng nhất. Vì vậy, ban lãnh đạo SHB vẫn có thể điều hành công việc từ bất cứ đâu, tại bất kỳ thời điểm nào đối với tất cả các đơn vị trên toàn hệ thống”.  

Bên cạnh việc ứng dụng giải pháp phần mềm văn phòng điện tử eOffice, SHB cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư vào CNTT theo hướng chuyên nghiệp hóa cao tới từng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê nói, SHB hiện đang nghiên cứu đầu tư hệ thống Phê duyệt tín dụng trực tuyến LOS (Loan Origination System), Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM (Customer Relationship Management),… nhằm đáp ứng xu thế sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ.


Thành Lương

Bình luận
Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới