VTC News

Binh sĩ tuổi 17 bị gửi nhầm ra chiến trường

Bộ quốc phòng Anh cho biết đã gửi nhầm một binh sĩ tuổi 17 ra chiến trường Afghanistan. Đây là sự cố đáng tiếc và vi phạm chính sách quân sự.