Bill Clinton được gọi thế nào và làm gì nếu vợ ông là tổng thống?

Báo chí Mỹ và phương Tây đã liệt kê một vài cách gọi đối với ông Bill Clinton nếu bà Clinton trở thành Tổng thống.

Bình luận