Biếu quà 20.000 USD: Bị cáo nói có, người bị triệu tập nói không

(VTC News) - Kế toán trưởng và 2 tổng giám đốc của Vietsovpetro được triệu tập đến tòa phủ nhận việc nhận quà biếu từ 10-20 nghìn USD mỗi lần vào gặp, 2 nguyên tổng giám đốc của Oceanbank lại có lời khai hoàn toàn khác nhau.

VTC1

Bình luận